آخرین اخبار مدارس


01 تیر دبیرستان دوره اول پسرانه سما

12 اردیبهشت دبستان پسرانه سما

25 اسفند دبستان پسرانه سما

07 اسفند دبیرستان دوره اول پسرانه سما

07 اسفند دبیرستان دوره اول پسرانه سما

07 اسفند دبیرستان دوره اول پسرانه سما

07 اسفند دبیرستان دوره اول پسرانه سما

07 اسفند دبیرستان دوره اول پسرانه سما

05 دی دبستان پسرانه سما

25 آذر دبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

اشنایی باپیامبران

سیدلطیف الله خادم

ادبیات داستانی

دبستان پسرانه سما

مغز وفرایند یادگیری

پاتریشیاولف

تربیتی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانستنیهای دانش آموزان

محمد حسین قاسمی

اطلاعات عمومی

دبستان پسرانه سما

اموزش نگارش

مهدی معینیان

درسی

دبستان پسرانه سما

حسنی خدا رو دوست داره

مهرانگیز اشرف پور

سرود

دبستان پسرانه سما

گام به گام باکامپیوتر

راشل بیلربانین

مهارت های پایه

دبستان پسرانه سما

مهارت های تحصیلی

نجمه ملکوتی خواه

درسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کلیات راهنمایی و مشاوره

حمید اصغری پور

مشاوره

دبستان پسرانه سما

حسنی وهیولاها

علي ذوالفقاري

قصه

دبستان پسرانه سما

ستاره وچهارفصلش

صدیقه قناویزی چی

داستانی

دبستان پسرانه سما

پژوهش می کنم پس هستم

دکترعلی رووف

پژوهش در کلاس

دبستان پسرانه سما

فعالیت و سرگرمی

لایت گوپتا

درسی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

حسام نوروزی

مسابقه: تجوید

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

خلیل علیپور

مسابقه: احکام

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

سهیل افشاری

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

کیان شاهینی

مسابقه: نقاشی

رتبه: چهارم

دبستان پسرانه سما

محمدمهدی قمبری

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امیرعلی کسنوی

مسابقه: تجوید

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

سهیل افشاری

مسابقه: تجوید

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پارسیا قوی پنجه

مسابقه: احکام

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

مهدیار صندوقی

مسابقه: حفظ

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

مصطفی شهاب احمدی

مسابقه: حفظ

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمدصدرا خواجه پور

مسابقه: تجوید

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدی نبوی پور

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

ماهان سراج احمدي

1388/04/06

دبستان پسرانه سما

عبدالرحمان سرفرازي جامي

1389/04/03

دبستان پسرانه سما

رسول مريداحمدي

1384/04/02

دبستان پسرانه سما

محمدطاها مريداحمدي

1389/04/07

دبستان پسرانه سما

نويد دلاوري

1387/04/07

دبستان دخترانه سما

زاهده ايماني

1385/04/04

دبستان پسرانه سما

مصطفي عليدادي

1388/04/02

دبستان پسرانه سما

محمدياسين اسمعيلي جامي

1388/04/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدامين شيرواني

1382/04/08

دبستان دخترانه سما

كوثر خدام احمدي

1386/04/03

دبستان پسرانه سما

سيدسرمد لايق خويدكي

1387/04/03

دبستان پسرانه سما

محمدطاها پهلوان عظيمي

1387/04/05