آخرین اخبار مدارس


18 خرداد دبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 اردیبهشت دبیرستان دوره اول پسرانه سما

01 فروردین دبیرستان دوره اول پسرانه سما

08 اردیبهشت دبیرستان دوره اول پسرانه سما

08 اردیبهشت دبیرستان دوره اول پسرانه سما

04 اردیبهشت دبیرستان دوره اول پسرانه سما

29 فروردین دبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 فروردین دبیرستان دوره اول پسرانه سما

24 فروردین دبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

دوره ی راهنمایی تحصیلی

دکترلیلا سلیقه دار

درسی

دبستان پسرانه سما

مهارت های تحصیلی

نجمه ملکوتی خواه

درسی

دبستان پسرانه سما

فعالیت و سرگرمی

لایت گوپتا

درسی

دبستان پسرانه سما

گام به گام باکامپیوتر

راشل بیلربانین

مهارت های پایه

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شاهنامه فردوسی

میرزاده

شعر و ادبیات

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کلیات راهنمایی و مشاوره

حمید اصغری پور

مشاوره

دبستان پسرانه سما

ستاره وچهارفصلش

صدیقه قناویزی چی

داستانی

دبستان پسرانه سما

پژوهش می کنم پس هستم

دکترعلی رووف

پژوهش در کلاس

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آموزش در دوره متوسطه

جوزف اف.کالاهان و لئونارداچ .ک

آموزش در دوره متوسطه

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آموزش در دوره متوسطه

جوزف اف.کالاهان و لئونارداچ .ک

آموزش در دوره متوسطه

دبستان پسرانه سما

اموزش نگارش

مهدی معینیان

درسی

دبستان پسرانه سما

اشنایی باپیامبران

سیدلطیف الله خادم

ادبیات داستانی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

حسیب صادقی

مسابقه: نقاشی با گواش

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

محمد احمدزاده

مسابقه: خط تحریری

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

عرفان کلالی

مسابقه: خط تحریری

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

محمدصالح احمدی بنکدار

مسابقه: نقاشی با گواش

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

نیما صابری نیا

مسابقه: نقاشی با گواش

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

نیما صابری نیا

مسابقه: نقاشی با گواش

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

کیان عابدی

مسابقه: نقاشی آبرنگ

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

طارق پسندر

مسابقه: نقاشی آبرنگ

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

علی علیپور

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

کیان عابدی

مسابقه: نقاشی آبرنگ

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد احمدزاده

مسابقه: خط تحریری

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

حسیب صادقی

مسابقه: نقاشی با گواش

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

علي دبير

1383/06/05

دبستان پسرانه سما

سجاد قربان شاهي

1385/06/02

دبستان پسرانه سما

سعيد رحيمي

1385/06/04

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل صفرزاده شوردي

1388/06/04

دبستان پسرانه سما

محمد مهدي قمبر احمدي

1385/06/04

دبستان پسرانه سما

عليرضا خدادادي

1383/06/02

دبستان پسرانه سما

اشكان ايرانخواه

1383/06/02

دبستان پسرانه سما

محمدصالح احمدي بنكدار

1384/06/06

دبستان پسرانه سما

محمدسليم احمدي

1383/06/01

دبستان دخترانه سما

كيانا خجسته

1384/06/07

دبستان پسرانه سما

محمد حسين فعال

1385/06/04

دبستان دخترانه سما

فاطمه كمال احمدي

1384/06/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احسان ضربي

1380/06/01