آخرین اخبار مدارس


25 اسفند دبستان پسرانه سما

28 بهمن دبستان پسرانه سما

06 دی دبستان پسرانه سما

20 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

13 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

05 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

05 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

14 آبان دبستان پسرانه سما

03 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

02 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانستنیهای دانش آموزان

محمد حسین قاسمی

اطلاعات عمومی

دبستان پسرانه سما

ستاره وچهارفصلش

صدیقه قناویزی چی

داستانی

دبستان پسرانه سما

گام به گام باکامپیوتر

راشل بیلربانین

مهارت های پایه

دبستان پسرانه سما

دوره ی راهنمایی تحصیلی

دکترلیلا سلیقه دار

درسی

دبستان پسرانه سما

فعالیت و سرگرمی

لایت گوپتا

درسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آموزش در دوره متوسطه

جوزف اف.کالاهان و لئونارداچ .ک

آموزش در دوره متوسطه

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آموزش در دوره متوسطه

جوزف اف.کالاهان و لئونارداچ .ک

آموزش در دوره متوسطه

دبستان پسرانه سما

اموزش نگارش

مهدی معینیان

درسی

دبستان پسرانه سما

حسنی وهیولاها

علي ذوالفقاري

قصه

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شاهنامه فردوسی

میرزاده

شعر و ادبیات

دبستان پسرانه سما

میمون کوچولوی کم حوصله

هماقاسمی

داستانی

دبستان پسرانه سما

حسنی خدا رو دوست داره

مهرانگیز اشرف پور

سرود

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عماددبیر

مسابقه: تفسیر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

متین سروراحمدی

مسابقه: شنا

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

متین اسدی

مسابقه: انشای نماز

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سپهرعسگری

مسابقه: شنا

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

تیم سما

مسابقه: فوتسال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدامین کریم زاده

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضاشیخ آبادی

مسابقه: مداحی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ایدین مینایی

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميرعلي كسنوي يزدي

1386/12/27

دبستان پسرانه سما

شفيق دلخواه احمدي

1385/12/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

متين سروراحمدي

1381/12/28

دبستان پسرانه سما

سهيل پيراني

1384/12/24

دبستان پسرانه سما

مرصاد دادخواه

1384/12/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضا شيخ ابادي

1383/12/28

دبستان پسرانه سما

مهدي هدايتي شهرنوئي

1388/12/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پارسا محمدي فر

1383/12/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميررضا حيدري

1382/12/23

دبستان پسرانه سما

امير قرائي جامي

1389/12/25

دبستان پسرانه سما

اميرحسين ذوالفقاري

1387/12/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نيوشا صادقي

1381/12/28

دبستان پسرانه سما

سيدمهدي اسحقي تامقي

1385/12/27

دبستان پسرانه سما

محمدحسين غفوري فرد

1388/12/28

دبستان دخترانه سما

دنيز عبداللهي بازرگاني

1388/12/29

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي كدكني

1387/12/28

دبستان پسرانه سما

محمدعدنان ايوبي

1387/12/29

دبستان دخترانه سما

زهرا رضايي

1385/12/28

دبستان دخترانه سما

منا سليمان احمدي

1386/12/25