آخرین اخبار مدارس


15 دی دبیرستان دوره اول پسرانه سما

15 دی دبیرستان دوره اول پسرانه سما

13 دی دبیرستان دوره اول پسرانه سما

13 دی دبیرستان دوره اول پسرانه سما

13 دی دبیرستان دوره اول پسرانه سما

11 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

07 دی دبیرستان دوره اول پسرانه سما

11 دی دبیرستان دوره اول پسرانه سما

11 دی دبیرستان دوره اول پسرانه سما

10 دی دبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

دوره ی راهنمایی تحصیلی

دکترلیلا سلیقه دار

درسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شاهنامه فردوسی

میرزاده

شعر و ادبیات

دبستان پسرانه سما

مهارت های تحصیلی

نجمه ملکوتی خواه

درسی

دبستان پسرانه سما

میمون کوچولوی کم حوصله

هماقاسمی

داستانی

دبستان پسرانه سما

حسنی وهیولاها

علي ذوالفقاري

قصه

دبستان پسرانه سما

اموزش نگارش

مهدی معینیان

درسی

دبستان پسرانه سما

ستاره وچهارفصلش

صدیقه قناویزی چی

داستانی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آموزش در دوره متوسطه

جوزف اف.کالاهان و لئونارداچ .ک

آموزش در دوره متوسطه

دبستان پسرانه سما

مغز وفرایند یادگیری

پاتریشیاولف

تربیتی

دبستان پسرانه سما

حسنی خدا رو دوست داره

مهرانگیز اشرف پور

سرود

دبستان پسرانه سما

فعالیت و سرگرمی

لایت گوپتا

درسی

دبستان پسرانه سما

پژوهش می کنم پس هستم

دکترعلی رووف

پژوهش در کلاس

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانش آموز سلیمان احمدی

مسابقه: پرتاب وزنه

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميرعلي دريادل

1387/10/25

دبستان دخترانه سما

فاطمه مرتضوي

1387/10/25

دبستان دخترانه سما

راحيل سلجوقي

1387/10/27

دبستان پسرانه سما

محمدامين سليماني

1387/10/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

خير الله علي پور

1380/10/25

دبستان پسرانه سما

حامد حسن زاده تربتي

1386/10/26

دبستان پسرانه سما

اشكان بياباني

1384/10/24

دبستان پسرانه سما

آريا ريحاني

1383/10/27

دبستان دخترانه سما

مهديس زارعي گلشن

1383/10/28

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل مقني باشي

1383/10/29