آخرین اخبار مدارس


15 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 اسفند دبستان پسرانه سما

28 بهمن دبستان پسرانه سما

06 دی دبستان پسرانه سما

20 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

13 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

05 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

05 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

14 آبان دبستان پسرانه سما

03 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

گام به گام باکامپیوتر

راشل بیلربانین

مهارت های پایه

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانستنیهای دانش آموزان

محمد حسین قاسمی

اطلاعات عمومی

دبستان پسرانه سما

دوره ی راهنمایی تحصیلی

دکترلیلا سلیقه دار

درسی

دبستان پسرانه سما

مغز وفرایند یادگیری

پاتریشیاولف

تربیتی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آموزش در دوره متوسطه

جوزف اف.کالاهان و لئونارداچ .ک

آموزش در دوره متوسطه

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شاهنامه فردوسی

میرزاده

شعر و ادبیات

دبستان پسرانه سما

حسنی خدا رو دوست داره

مهرانگیز اشرف پور

سرود

دبستان پسرانه سما

اشنایی باپیامبران

سیدلطیف الله خادم

ادبیات داستانی

دبستان پسرانه سما

فعالیت و سرگرمی

لایت گوپتا

درسی

دبستان پسرانه سما

ستاره وچهارفصلش

صدیقه قناویزی چی

داستانی

دبستان پسرانه سما

میمون کوچولوی کم حوصله

هماقاسمی

داستانی

دبستان پسرانه سما

اموزش نگارش

مهدی معینیان

درسی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضاشیخ آبادی

مسابقه: مداحی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سپهرعسگری

مسابقه: شنا

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عماددبیر

مسابقه: تفسیر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ایدین مینایی

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

متین سروراحمدی

مسابقه: شنا

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سپیده میرزائی

مسابقه: عکاسی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نسترن دانا

مسابقه: نقاشی- بخش کشاورزی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

متین اسدی

مسابقه: انشای نماز

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدامین کریم زاده

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه پورسامان

مسابقه: ترتیل - طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

تیم سما

مسابقه: فوتسال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اسماء علی ابادی

مسابقه: مفاهیم و تدبر در قرآن- طرح قدس

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

كيان شاهيني

1385/04/28

دبستان دخترانه سما

رها عليزاده

1390/04/29

دبستان پسرانه سما

عماد رحيمي سناجردي

1386/04/30

دبستان پسرانه سما

رسول خوافي حاجي آبادابراهيم

1387/04/26

دبستان پسرانه سما

دانيال خون گرم رودي

1389/04/29

دبستان پسرانه سما

مسيح زهرائي

1387/04/25

دبستان دخترانه سما

هليا كبوداني

1389/04/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ماني ميرزائي

1384/04/31

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدي سروي بجد

1383/04/24

دبستان پسرانه سما

اميرعلي غورياني

1387/04/23

دبستان دخترانه سما

هلنا شريفي رباط

1386/04/23