آخرین اخبار مدارس


24 آبان دبستان پسرانه سما

19 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

19 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

18 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

11 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

09 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

15 دی دبیرستان دوره اول پسرانه سما

15 دی دبیرستان دوره اول پسرانه سما

13 دی دبیرستان دوره اول پسرانه سما

13 دی دبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

گام به گام باکامپیوتر

راشل بیلربانین

مهارت های پایه

دبستان پسرانه سما

حسنی خدا رو دوست داره

مهرانگیز اشرف پور

سرود

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانستنیهای دانش آموزان

محمد حسین قاسمی

اطلاعات عمومی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آموزش در دوره متوسطه

جوزف اف.کالاهان و لئونارداچ .ک

آموزش در دوره متوسطه

دبستان پسرانه سما

دوره ی راهنمایی تحصیلی

دکترلیلا سلیقه دار

درسی

دبستان پسرانه سما

پژوهش می کنم پس هستم

دکترعلی رووف

پژوهش در کلاس

دبستان پسرانه سما

اشنایی باپیامبران

سیدلطیف الله خادم

ادبیات داستانی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شاهنامه فردوسی

میرزاده

شعر و ادبیات

دبستان پسرانه سما

مهارت های تحصیلی

نجمه ملکوتی خواه

درسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کلیات راهنمایی و مشاوره

حمید اصغری پور

مشاوره

دبستان پسرانه سما

فعالیت و سرگرمی

لایت گوپتا

درسی

دبستان پسرانه سما

مغز وفرایند یادگیری

پاتریشیاولف

تربیتی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانش آموز سلیمان احمدی

مسابقه: پرتاب وزنه

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محمود دادآفرين

1388/12/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امير حسين سالاري

1380/12/02

دبستان پسرانه سما

عرفان حميدي

1383/12/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدطارق حاجي

1382/12/02

دبستان پسرانه سما

محمدصدرا خواجه پورزاوه

1386/12/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احمد يعقوبي

1381/12/07

دبستان پسرانه سما

مهدي يار زنجاني جامي

1388/12/02

دبستان دخترانه سما

آيلين ظفربهرامي

1387/12/07

دبستان پسرانه سما

فواد تراب احمدي

1387/12/03

دبستان پسرانه سما

محمدعلي مرجاني

1385/12/05

دبستان پسرانه سما

ايليا ارگنجي مقدم

1386/12/02

دبستان پسرانه سما

مهيمن غلام مولا

1386/12/06