آخرین اخبار مدارس


30 دیپیش دبستان

28 دیدبیرستان دوره اول دخترانه

18 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه

18 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه

15 دیدبیرستان دوره اول دخترانه

05 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه

05 دیدبیرستان دوره اول دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


پیش دبستان

پیش دبستان

پیش دبستان

پیش دبستان

پیش دبستان

پیش دبستان

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

پیش دبستان

پیش دبستان

پیش دبستان

پیش دبستان

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

پیش دبستان

پیش دبستان

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه

گام به گام باکامپیوتر

راشل بیلربانین

مهارت های پایه

دبستان دخترانه

جنگ ها و سرداران

محمد رضا جعفر نیا

جنگ ها

دبستان دخترانه

شعرا و نویسندگان

امیر بهنام

زندگینامه شعرا

دبستان دخترانه

هزار و یک شب

امیر شرف خانی

داستان های پند اموز

دبستان دخترانه

جنگ ها و سرداران

محمد رضا جعفر نیا

جنگ ها

دبستان پسرانه

مغز وفرایند یادگیری

پاتریشیاولف

تربیتی

دبستان دخترانه

مثل ماه

موسسه فرهنگی منادی تربیت

چهارده معصوم

دبستان دخترانه

اسرار گیاهان

فاطمه سروش راد

اسرار گیاهان

دبستان دخترانه

222نکته برای پدران و مادران

مرتضی جدفر و ابراهیم اصلانی

چهارده معصوم

دبستان پسرانه

ستاره وچهارفصلش

صدیقه قناویزی چی

داستانی

دبستان دخترانه

کشور های جهان

فاطمه سروش راد

کشورهای جهان

دبستان پسرانه

اشنایی باپیامبران

سیدلطیف الله خادم

ادبیات داستانی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه

پارسا ایرانی

مسابقه: مقام شطرنج

رتبه: سوم

دبستان دخترانه

سدنا جان پرور

مسابقه: شنا

رتبه: اول

دبستان دخترانه

ياسمين درويش رحيمي

مسابقه: شنا

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه

علیرضا بهادری

مسابقه: طرح قدس(ترتیل)

رتبه: دوم

دبستان پسرانه

محمد پور زمان

مسابقه: مقام شطرنج

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه

مجاهدقانع احمدی

مسابقه: تکنوازی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه

ابوالفضل میرزاآقایی

مسابقه: جشنواره نوجوان خوارزمی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه

سدنا جان پرور

مسابقه: شنا قورباغه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه

عرفان توانا

مسابقه: مداحی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه

علیرضا بهادری

مسابقه: قرانی امین وحی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه

امین رحیمی

مسابقه: دومیدانی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه

امیررضا زنجانی

مسابقه: جشنواره نوجوان خوارزمی

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه

امیرحسین شادمان

تحقیق نماز

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه

محمدرضا فخرتوكلي

1383/11/04

دبیرستان دوره اول پسرانه

طاها بزرگي

1384/11/01

دبستان پسرانه

ابراهيم خالصي

1388/11/07

دبستان دخترانه

محنا خدادادي

1387/11/06

دبستان پسرانه

سيد سجاد ساطان زاده

1386/11/01

پیش دبستان

پانيذ جامي الاحمدي

1393/11/02

دبستان پسرانه

محمدمعين جهاني

1389/11/06

دبیرستان دوره اول پسرانه

مهدي عارفي

1383/11/02

دبیرستان دوره اول پسرانه

حسين دهقاني

1384/11/05

دبستان پسرانه

اميرمحمد جامي

1387/11/01