آخرین اخبار مدارس


30 آذر دبستان پسرانه سما

27 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

26 آذر دبیرستان دوره اول پسرانه سما

16 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

14 آذر دبیرستان دوره اول پسرانه سما

29 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

16 آبان دبستان پسرانه سما

14 آبان دبیرستان دوره اول پسرانه سما

12 آبان دبیرستان دوره اول پسرانه سما

02 آبان دبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آموزش در دوره متوسطه

جوزف اف.کالاهان و لئونارداچ .ک

آموزش در دوره متوسطه

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شاهنامه فردوسی

میرزاده

شعر و ادبیات

دبستان پسرانه سما

فعالیت و سرگرمی

لایت گوپتا

درسی

دبستان پسرانه سما

حسنی خدا رو دوست داره

مهرانگیز اشرف پور

سرود

دبستان پسرانه سما

حسنی وهیولاها

علي ذوالفقاري

قصه

دبستان پسرانه سما

گام به گام باکامپیوتر

راشل بیلربانین

مهارت های پایه

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کلیات راهنمایی و مشاوره

حمید اصغری پور

مشاوره

دبستان پسرانه سما

دوره ی راهنمایی تحصیلی

دکترلیلا سلیقه دار

درسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آموزش در دوره متوسطه

جوزف اف.کالاهان و لئونارداچ .ک

آموزش در دوره متوسطه

دبستان پسرانه سما

مغز وفرایند یادگیری

پاتریشیاولف

تربیتی

دبستان پسرانه سما

میمون کوچولوی کم حوصله

هماقاسمی

داستانی

دبستان پسرانه سما

مهارت های تحصیلی

نجمه ملکوتی خواه

درسی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوید میرزاپور

مسابقه: کشتی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امین رحیمی

مسابقه: دومیدانی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدحسام محرراحمدی

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضا فخرتوكلي

1383/11/04

دبستان پسرانه سما

ياسين غول عزيزي

1385/11/01

دبستان پسرانه سما

محمدجواد حسيني بهلولي

1388/11/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدي عارفي

1383/11/02

دبستان دخترانه سما

ترنم عظيمي بزدي

1389/11/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

طاها بزرگي

1384/11/01

دبستان پسرانه سما

ابراهيم خالصي

1388/11/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدعلي قاسمي

1382/11/05

دبستان پسرانه سما

سهيل افشاري

1385/11/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسين دهقاني

1384/11/05