آخرین اخبار مدارس


25 اسفند دبستان پسرانه سما

14 آبان دبستان پسرانه سما

03 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

02 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

10 مهر دبستان پسرانه سما

09 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

09 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

29 شهریور دبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آموزش در دوره متوسطه

جوزف اف.کالاهان و لئونارداچ .ک

آموزش در دوره متوسطه

دبستان پسرانه سما

دوره ی راهنمایی تحصیلی

دکترلیلا سلیقه دار

درسی

دبستان پسرانه سما

ستاره وچهارفصلش

صدیقه قناویزی چی

داستانی

دبستان پسرانه سما

فعالیت و سرگرمی

لایت گوپتا

درسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کلیات راهنمایی و مشاوره

حمید اصغری پور

مشاوره

دبستان پسرانه سما

حسنی وهیولاها

علي ذوالفقاري

قصه

دبستان پسرانه سما

گام به گام باکامپیوتر

راشل بیلربانین

مهارت های پایه

دبستان پسرانه سما

میمون کوچولوی کم حوصله

هماقاسمی

داستانی

دبستان پسرانه سما

اشنایی باپیامبران

سیدلطیف الله خادم

ادبیات داستانی

دبستان پسرانه سما

حسنی خدا رو دوست داره

مهرانگیز اشرف پور

سرود

دبستان پسرانه سما

اموزش نگارش

مهدی معینیان

درسی

دبستان پسرانه سما

پژوهش می کنم پس هستم

دکترعلی رووف

پژوهش در کلاس

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

شايان خجسته

1388/08/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميررضا زنجاني

1382/08/28

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد رنجورسلجوقي نوده

1387/08/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مجتبي عادلي فر

1381/08/28

دبستان پسرانه سما

محمد حسام شادمان اشتيواني

1388/08/30

دبستان پسرانه سما

مرتضي بهادر

1387/08/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سينا تبرزد

1383/08/28

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل ميرزايي سجاديه

1384/08/25

دبستان پسرانه سما

كسرا محرمي

1386/08/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امين ستوده

1382/08/23

دبستان پسرانه سما

آرين عصمتي

1387/08/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سعيد عطارزاده كردياني

1383/08/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

كيميا گرجي محله

1382/08/24

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مريم جباري

1379/08/29