آخرین اخبار مدارس


15 دی دبیرستان دوره اول پسرانه سما

15 دی دبیرستان دوره اول پسرانه سما

13 دی دبیرستان دوره اول پسرانه سما

13 دی دبیرستان دوره اول پسرانه سما

13 دی دبیرستان دوره اول پسرانه سما

11 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

07 دی دبیرستان دوره اول پسرانه سما

11 دی دبیرستان دوره اول پسرانه سما

11 دی دبیرستان دوره اول پسرانه سما

10 دی دبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانستنیهای دانش آموزان

محمد حسین قاسمی

اطلاعات عمومی

دبستان پسرانه سما

گام به گام باکامپیوتر

راشل بیلربانین

مهارت های پایه

دبستان پسرانه سما

حسنی وهیولاها

علي ذوالفقاري

قصه

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آموزش در دوره متوسطه

جوزف اف.کالاهان و لئونارداچ .ک

آموزش در دوره متوسطه

دبستان پسرانه سما

میمون کوچولوی کم حوصله

هماقاسمی

داستانی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آموزش در دوره متوسطه

جوزف اف.کالاهان و لئونارداچ .ک

آموزش در دوره متوسطه

دبستان پسرانه سما

فعالیت و سرگرمی

لایت گوپتا

درسی

دبستان پسرانه سما

دوره ی راهنمایی تحصیلی

دکترلیلا سلیقه دار

درسی

دبستان پسرانه سما

اموزش نگارش

مهدی معینیان

درسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کلیات راهنمایی و مشاوره

حمید اصغری پور

مشاوره

دبستان پسرانه سما

اشنایی باپیامبران

سیدلطیف الله خادم

ادبیات داستانی

دبستان پسرانه سما

مغز وفرایند یادگیری

پاتریشیاولف

تربیتی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانش آموز سلیمان احمدی

مسابقه: پرتاب وزنه

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

آريا ريحاني

1383/10/27

دبستان دخترانه سما

فاطمه مرتضوي

1387/10/25

دبستان دخترانه سما

راحيل سلجوقي

1387/10/27

دبستان پسرانه سما

اميرعلي دريادل

1387/10/25

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل مقني باشي

1383/10/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

خير الله علي پور

1380/10/25

دبستان پسرانه سما

محمدامين سليماني

1387/10/25

دبستان پسرانه سما

اشكان بياباني

1384/10/24

دبستان پسرانه سما

حامد حسن زاده تربتي

1386/10/26

دبستان دخترانه سما

مهديس زارعي گلشن

1383/10/28