آخرین اخبار مدارس


07 اسفند دبیرستان دوره اول پسرانه سما

07 اسفند دبیرستان دوره اول پسرانه سما

07 اسفند دبیرستان دوره اول پسرانه سما

07 اسفند دبیرستان دوره اول پسرانه سما

07 اسفند دبیرستان دوره اول پسرانه سما

05 دی دبستان پسرانه سما

25 آذر دبستان پسرانه سما

29 آبان دبستان پسرانه سما

24 آبان دبستان پسرانه سما

19 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانستنیهای دانش آموزان

محمد حسین قاسمی

اطلاعات عمومی

دبستان پسرانه سما

گام به گام باکامپیوتر

راشل بیلربانین

مهارت های پایه

دبستان پسرانه سما

مهارت های تحصیلی

نجمه ملکوتی خواه

درسی

دبستان پسرانه سما

اشنایی باپیامبران

سیدلطیف الله خادم

ادبیات داستانی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آموزش در دوره متوسطه

جوزف اف.کالاهان و لئونارداچ .ک

آموزش در دوره متوسطه

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شاهنامه فردوسی

میرزاده

شعر و ادبیات

دبستان پسرانه سما

دوره ی راهنمایی تحصیلی

دکترلیلا سلیقه دار

درسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آموزش در دوره متوسطه

جوزف اف.کالاهان و لئونارداچ .ک

آموزش در دوره متوسطه

دبستان پسرانه سما

ستاره وچهارفصلش

صدیقه قناویزی چی

داستانی

دبستان پسرانه سما

پژوهش می کنم پس هستم

دکترعلی رووف

پژوهش در کلاس

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کلیات راهنمایی و مشاوره

حمید اصغری پور

مشاوره

دبستان پسرانه سما

مغز وفرایند یادگیری

پاتریشیاولف

تربیتی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد حسین یوسفی

مسابقه: احکام

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانش آموز سلیمان احمدی

مسابقه: پرتاب وزنه

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پوریا ولایتی

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پارسیا قوی پنجه

مسابقه: احکام

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

خلیل علیپور

مسابقه: احکام

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ایدین مینایی

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدی نبوی پور

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

شيما احمدي بزدي

1384/01/01

دبستان پسرانه سما

مجيد فخرعطائي

1385/01/07

دبستان پسرانه سما

پويان الهي نسب

1388/01/01

دبستان دخترانه سما

ثمينا پورگل محمدي

1388/01/01

دبستان پسرانه سما

متين مشفق

1386/01/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مارال خوش خصلت

1383/01/05

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد طالبي كهدوئي

1387/01/06

دبستان دخترانه سما

يكتا سروري جامي

1389/01/03

دبستان دخترانه سما

محيا وفادارعيدگاهي

1386/01/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اسماء علي آبادي

1383/01/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مونا سرفرازي جامي

1382/01/07

دبستان پسرانه سما

برديا صادقي مقدم

1384/01/02