آخرین اخبار مدارس


25 اسفند دبستان پسرانه سما

28 بهمن دبستان پسرانه سما

06 دی دبستان پسرانه سما

20 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

13 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

05 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

05 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

14 آبان دبستان پسرانه سما

03 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

02 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

گام به گام باکامپیوتر

راشل بیلربانین

مهارت های پایه

دبستان پسرانه سما

حسنی خدا رو دوست داره

مهرانگیز اشرف پور

سرود

دبستان پسرانه سما

اموزش نگارش

مهدی معینیان

درسی

دبستان پسرانه سما

مهارت های تحصیلی

نجمه ملکوتی خواه

درسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آموزش در دوره متوسطه

جوزف اف.کالاهان و لئونارداچ .ک

آموزش در دوره متوسطه

دبستان پسرانه سما

اشنایی باپیامبران

سیدلطیف الله خادم

ادبیات داستانی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کلیات راهنمایی و مشاوره

حمید اصغری پور

مشاوره

دبستان پسرانه سما

دوره ی راهنمایی تحصیلی

دکترلیلا سلیقه دار

درسی

دبستان پسرانه سما

ستاره وچهارفصلش

صدیقه قناویزی چی

داستانی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آموزش در دوره متوسطه

جوزف اف.کالاهان و لئونارداچ .ک

آموزش در دوره متوسطه

دبستان پسرانه سما

میمون کوچولوی کم حوصله

هماقاسمی

داستانی

دبستان پسرانه سما

حسنی وهیولاها

علي ذوالفقاري

قصه

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ایدین مینایی

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عماددبیر

مسابقه: تفسیر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

متین سروراحمدی

مسابقه: شنا

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

تیم سما

مسابقه: فوتسال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدامین کریم زاده

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سپهرعسگری

مسابقه: شنا

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضاشیخ آبادی

مسابقه: مداحی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

متین اسدی

مسابقه: انشای نماز

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ايمان معصومي جامي

1382/03/08

دبستان پسرانه سما

سيدسمير هاشم الحسيني

1386/03/03

دبستان دخترانه سما

محدثه زارعي

1389/03/01

دبستان پسرانه سما

سينا عثماني گاوچشمه

1389/03/04

دبستان پسرانه سما

فربد ندائي

1390/03/01

دبستان پسرانه سما

برديا ترحمي

1387/03/07

دبستان دخترانه سما

ريحانه اسحاقي ايل بيكي

1385/03/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سلمان مقصودپور

1382/03/01