آخرین اخبار مدارس


24 آبان دبستان پسرانه سما

19 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

19 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

18 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

11 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

09 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

15 دی دبیرستان دوره اول پسرانه سما

15 دی دبیرستان دوره اول پسرانه سما

13 دی دبیرستان دوره اول پسرانه سما

13 دی دبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

فعالیت و سرگرمی

لایت گوپتا

درسی

دبستان پسرانه سما

مهارت های تحصیلی

نجمه ملکوتی خواه

درسی

دبستان پسرانه سما

اموزش نگارش

مهدی معینیان

درسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانستنیهای دانش آموزان

محمد حسین قاسمی

اطلاعات عمومی

دبستان پسرانه سما

حسنی وهیولاها

علي ذوالفقاري

قصه

دبستان پسرانه سما

ستاره وچهارفصلش

صدیقه قناویزی چی

داستانی

دبستان پسرانه سما

میمون کوچولوی کم حوصله

هماقاسمی

داستانی

دبستان پسرانه سما

پژوهش می کنم پس هستم

دکترعلی رووف

پژوهش در کلاس

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آموزش در دوره متوسطه

جوزف اف.کالاهان و لئونارداچ .ک

آموزش در دوره متوسطه

دبستان پسرانه سما

مغز وفرایند یادگیری

پاتریشیاولف

تربیتی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شاهنامه فردوسی

میرزاده

شعر و ادبیات

دبستان پسرانه سما

اشنایی باپیامبران

سیدلطیف الله خادم

ادبیات داستانی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانش آموز سلیمان احمدی

مسابقه: پرتاب وزنه

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدطارق حاجي

1382/12/02

دبستان دخترانه سما

آيلين ظفربهرامي

1387/12/07

دبستان پسرانه سما

عرفان حميدي

1383/12/07

دبستان پسرانه سما

محمدعلي مرجاني

1385/12/05

دبستان پسرانه سما

ايليا ارگنجي مقدم

1386/12/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احمد يعقوبي

1381/12/07

دبستان پسرانه سما

فواد تراب احمدي

1387/12/03

دبستان پسرانه سما

محمود دادآفرين

1388/12/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امير حسين سالاري

1380/12/02

دبستان پسرانه سما

محمدصدرا خواجه پورزاوه

1386/12/07

دبستان پسرانه سما

مهدي يار زنجاني جامي

1388/12/02

دبستان پسرانه سما

مهيمن غلام مولا

1386/12/06