آخرین اخبار مدارس


30 دیپیش دبستان

28 دیدبیرستان دوره اول دخترانه

18 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه

18 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه

15 دیدبیرستان دوره اول دخترانه

05 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه

05 دیدبیرستان دوره اول دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


پیش دبستان

پیش دبستان

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

پیش دبستان

پیش دبستان

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

پیش دبستان

پیش دبستان

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

پیش دبستان

پیش دبستان

پیش دبستان

پیش دبستان

پیش دبستان

پیش دبستان

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه

اموزش مهارت های زبانی

عبد الرحمان صفار پور

جنگ ها

دبستان پسرانه

ستاره وچهارفصلش

صدیقه قناویزی چی

داستانی

دبستان دخترانه

هزار و یک شب

امیر شرف خانی

داستان های پند اموز

دبستان دخترانه

داستان های کهن ایرانی

محمد بن محمد عوفی

حکایات

دبستان پسرانه

دوره ی راهنمایی تحصیلی

دکترلیلا سلیقه دار

درسی

دبستان دخترانه

اسرار انرژی هسته ای

فاطمه سروش راد

اسرارانرژی هسته ای

دبیرستان دوره اول پسرانه

دانستنیهای دانش آموزان

محمد حسین قاسمی

اطلاعات عمومی

دبستان پسرانه

فعالیت و سرگرمی

لایت گوپتا

درسی

دبستان دخترانه

دوست خوب بچه ها

موسسه فرهنگی منادی تربیت

چهارده معصوم

دبستان دخترانه

دوست خوب بچه ها

موسسه فرهنگی منادی تربیت

چهارده معصوم

دبستان دخترانه

مثل ماه

موسسه فرهنگی منادی تربیت

چهارده معصوم

دبستان پسرانه

حسنی وهیولاها

علي ذوالفقاري

قصه

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه

سدنا جان پرور

مسابقه: شنا قورباغه

رتبه: اول

دبستان پسرانه

پارسا ایرانی

مسابقه: مقام شطرنج

رتبه: سوم

دبستان پسرانه

طاها قانع احمدی

مسابقه: مقام سوم شطرنج

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه

علیرضا بهادری

مسابقه: قرانی امین وحی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه

نوید میرزاپور

مسابقه: مسابقات کشتی آزاد

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه

ابوالفضل میرزاآقایی

مسابقه: جشنواره نوجوان خوارزمی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه

عرفان توانا

مسابقه: مداحی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه

امین رحیمی

مسابقه: دومیدانی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه

محمدجواد ناجی

مسابقه: المپیاد ریاضی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه

محمد صالح مرادی

مسابقه: مقام اول شطرنج

رتبه: اول

دبستان پسرانه

محمد پور زمان

مسابقه: مقام شطرنج

رتبه: اول

دبستان پسرانه

صدرا جامی

مسابقه: مقام سوم شطرنج

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه

امیرحسین شادمان

تحقیق نماز

متولدین هفته (دانش آموزان)


پیش دبستان

پانيذ جامي الاحمدي

1393/11/02

دبستان پسرانه

محمدمعين جهاني

1389/11/06

دبیرستان دوره اول پسرانه

طاها بزرگي

1384/11/01

دبستان پسرانه

سيد سجاد ساطان زاده

1386/11/01

دبیرستان دوره اول پسرانه

مهدي عارفي

1383/11/02

دبستان دخترانه

محنا خدادادي

1387/11/06

دبیرستان دوره اول پسرانه

محمدرضا فخرتوكلي

1383/11/04

دبستان پسرانه

اميرمحمد جامي

1387/11/01

دبستان پسرانه

ابراهيم خالصي

1388/11/07

دبیرستان دوره اول پسرانه

حسين دهقاني

1384/11/05