آخرین اخبار مدارس


25 اسفند دبستان پسرانه سما

28 بهمن دبستان پسرانه سما

06 دی دبستان پسرانه سما

20 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

13 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

05 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

05 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

14 آبان دبستان پسرانه سما

03 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

02 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شاهنامه فردوسی

میرزاده

شعر و ادبیات

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آموزش در دوره متوسطه

جوزف اف.کالاهان و لئونارداچ .ک

آموزش در دوره متوسطه

دبستان پسرانه سما

فعالیت و سرگرمی

لایت گوپتا

درسی

دبستان پسرانه سما

گام به گام باکامپیوتر

راشل بیلربانین

مهارت های پایه

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانستنیهای دانش آموزان

محمد حسین قاسمی

اطلاعات عمومی

دبستان پسرانه سما

اموزش نگارش

مهدی معینیان

درسی

دبستان پسرانه سما

مهارت های تحصیلی

نجمه ملکوتی خواه

درسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آموزش در دوره متوسطه

جوزف اف.کالاهان و لئونارداچ .ک

آموزش در دوره متوسطه

دبستان پسرانه سما

دوره ی راهنمایی تحصیلی

دکترلیلا سلیقه دار

درسی

دبستان پسرانه سما

اشنایی باپیامبران

سیدلطیف الله خادم

ادبیات داستانی

دبستان پسرانه سما

پژوهش می کنم پس هستم

دکترعلی رووف

پژوهش در کلاس

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کلیات راهنمایی و مشاوره

حمید اصغری پور

مشاوره

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

متین اسدی

مسابقه: انشای نماز

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ایدین مینایی

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدامین کریم زاده

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عماددبیر

مسابقه: تفسیر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

متین سروراحمدی

مسابقه: شنا

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

تیم سما

مسابقه: فوتسال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سپهرعسگری

مسابقه: شنا

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضاشیخ آبادی

مسابقه: مداحی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

دنيز عبداللهي بازرگاني

1388/12/29

دبستان دخترانه سما

زهرا رضايي

1385/12/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

متين سروراحمدي

1381/12/28

دبستان پسرانه سما

اميرحسين ذوالفقاري

1387/12/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميررضا حيدري

1382/12/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نيوشا صادقي

1381/12/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضا شيخ ابادي

1383/12/28

دبستان پسرانه سما

محمدعدنان ايوبي

1387/12/29

دبستان پسرانه سما

شفيق دلخواه احمدي

1385/12/23

دبستان پسرانه سما

سيدمهدي اسحقي تامقي

1385/12/27

دبستان پسرانه سما

مهدي هدايتي شهرنوئي

1388/12/24

دبستان دخترانه سما

منا سليمان احمدي

1386/12/25

دبستان پسرانه سما

اميرعلي كسنوي يزدي

1386/12/27

دبستان پسرانه سما

محمدحسين غفوري فرد

1388/12/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پارسا محمدي فر

1383/12/25

دبستان پسرانه سما

مرصاد دادخواه

1384/12/28

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي كدكني

1387/12/28

دبستان پسرانه سما

سهيل پيراني

1384/12/24

دبستان پسرانه سما

امير قرائي جامي

1389/12/25