آخرین اخبار مدارس


30 آذر دبستان پسرانه سما

27 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

26 آذر دبیرستان دوره اول پسرانه سما

16 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

14 آذر دبیرستان دوره اول پسرانه سما

29 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

16 آبان دبستان پسرانه سما

14 آبان دبیرستان دوره اول پسرانه سما

12 آبان دبیرستان دوره اول پسرانه سما

02 آبان دبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

مغز وفرایند یادگیری

پاتریشیاولف

تربیتی

دبستان پسرانه سما

فعالیت و سرگرمی

لایت گوپتا

درسی

دبستان پسرانه سما

مهارت های تحصیلی

نجمه ملکوتی خواه

درسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شاهنامه فردوسی

میرزاده

شعر و ادبیات

دبستان پسرانه سما

اموزش نگارش

مهدی معینیان

درسی

دبستان پسرانه سما

پژوهش می کنم پس هستم

دکترعلی رووف

پژوهش در کلاس

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانستنیهای دانش آموزان

محمد حسین قاسمی

اطلاعات عمومی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آموزش در دوره متوسطه

جوزف اف.کالاهان و لئونارداچ .ک

آموزش در دوره متوسطه

دبستان پسرانه سما

حسنی خدا رو دوست داره

مهرانگیز اشرف پور

سرود

دبستان پسرانه سما

گام به گام باکامپیوتر

راشل بیلربانین

مهارت های پایه

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کلیات راهنمایی و مشاوره

حمید اصغری پور

مشاوره

دبستان پسرانه سما

ستاره وچهارفصلش

صدیقه قناویزی چی

داستانی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوید میرزاپور

مسابقه: کشتی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدحسام محرراحمدی

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امین رحیمی

مسابقه: دومیدانی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محمدجواد حسيني بهلولي

1388/11/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسين دهقاني

1384/11/05

دبستان دخترانه سما

ترنم عظيمي بزدي

1389/11/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدعلي قاسمي

1382/11/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

طاها بزرگي

1384/11/01

دبستان پسرانه سما

ياسين غول عزيزي

1385/11/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضا فخرتوكلي

1383/11/04

دبستان پسرانه سما

سهيل افشاري

1385/11/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدي عارفي

1383/11/02

دبستان پسرانه سما

ابراهيم خالصي

1388/11/07